Slide
Jaap Mol
Oprichter Ingenieursbureau Mol

Het rapport grenzen aan groei van de club van Rome uit 1972, de aandacht voor zure regen begin jaren tachtig, de ontdekking van de bodemvervuiling in Lekkerkerk in dezelfde periode, zijn allemaal aanleiding geweest tot aanscherping van de milieuwetgeving. In de loop van de jaren tachtig is in rap tempo een aantal wetten uitgebracht en de implementatie en handhaving ter hand genomen. In de jaren negentig kwam daar de problematiek van asbestkanker nog eens bij. Als gevolg hiervan ontstond er ook de behoefte aan een hele nieuwe groep van ingenieurs en adviseurs die met deze materie kunnen omgaan. Vele initiatieven zijn gestart veelal vanuit bestaande grote ingenieursbureaus of aannemers. De oprichter en naamgever van ingenieursbureau mol, Jaap Mol was destijds werkzaam in de afvalstoffenverwerking. Met een opleiding als chemisch technoloog en van Vliet Contrans als werkgever lag er een prima basis om de over de maatschappij uitrollende wetgeving goed te vertalen naar een gedegen advies aan lokale overheid, bedrijfsleven en particulieren. Eind 1992 is ingenieursbureau mol dan ook opgericht om deze diensten professioneel aan te bieden aan de markt. In enkele jaren tijd is een eenmanszaak uitgegroeid tot een ter zake kundige organisatie met goed opgeleide en gedreven medewerkers die in staat zijn om de juiste verbindingen te leggen tussen wet en regelgeving en de beroepspraktijk.

Lidmaatschappen

Certificaten