Recycling granulaat analyses

Voor een stevige fundatie

Steenachtige afvalstoffen kunnen worden bewerkt tot secundaire bouwstoffen voor de beton-, weg- en grondbouw. De bewerking vindt plaats bij bedrijven met een mobiele of stationaire breekinstallatie. Het gehele proces, van acceptatie van containers bouw- en sloopafval tot levering van een partij granulaat, vindt plaats onder de richtlijnen zoals beschreven in de BRL 2506 “Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Recyclinggranulaten”. Deze beoordelingsrichtlijn is gebaseerd op de NEN 13242, RAW en het Besluit Bodemkwaliteit.

Ingenieursbureau Mol begeleidt breekinstallaties bij de uitvoering van de regels zoals gesteld in deze BRL. Dit betekent dat we wekelijks of op afroep monsters ophalen ten behoeve van civiele, milieu-hygienische en asbest gerelateerde onderzoeken. Wij houden bij wanneer welke proef en met welke frequentie uitgevoerd moet worden en verzorgen de audit met de certificerende instanties.

Alle resultaten worden verzameld in het controle systeem Heimdall. Dit systeem wordt als leidraad gebruikt bij externe audits. Alle resultaten zullen direct beschikbaar zijn in het systeem nadat deze bekend zijn geworden.

Ingenieursbureau Mol

In ons eigen civiele laboratorium voeren we diverse proeven uit

Alle resultaten worden uitgewerkt en getoetst aan de eisen zoals gesteld in de NEN 13242, RAW c.q. BRL.

Bepaling vreemde bestanddelen conform RAW artikel 28.16.02

Bepaling samenstelling conform NEN-EN 933-11

Bepaling vlakheidsindex conform NEN-EN 933-3

Diverse zeefproeven (maaswijdte naar wens van klant variërend van 63 μm tot 63 mm)

Korrelverdeling conform NEN 933-1

Bepaling CBR waarde en toename NEN EN-14227-2 (draagvermogen)

Bepaling LA-waarde conform NEN EN 1097-2 (verbrijzelingsfactor)

Aarzel niet, neem gerust en vrijblijvend contact op.

© 2023 Created with Royal Elementor Addons

Ingenieursbureau Mol

Neem contact