Compost keuringen

Een gezonde bodem begint met een goede meststof

Ingenieursbureau Mol is een door Keurcompost goedgekeurd laboratorium

Ingenieursbureau Mol bemonstert en analyseert al jaren door Groen- en GFT bedrijven geproduceerde composten en afgeleide producten. Naast de milieu-hygienische eigenschappen worden de civieltechnische en fyto-sanitaire aspecten steeds belangrijker. Contacten met diverse laboratoria en eigen onderzoeksfaciliteiten resulteren in een palet van mogelijkheden om uw product te kwalificeren.

 

 

In ons eigen laboratorium bepalen we onder andere het gehalte aan verontreinigingen (glas,steen en plastic). Doordat we deze proef in eigen huis doen heeft u snel de beschikking over resultaten. Indien gewenst verzamelen we de verontreinigingen per zeefmaas zodat u uw productieproces kunt aansturen.

Sinds jaar en dag stellen producenten van compost maatpas producten samen. Denk hierbij aan bomengrond, zwarte grond, teelaarde en tuinaarde. Deze producten hebben veelal een organisch stof gehalte van minder dan 10%. Deze producten vallen sinds 1 oktober 2009 niet meer onder de regelgeving zoals beschreven in het BOOM maar onder de toepassings-regels uit het Besluit Bodemkwaliteit.

Producenten van teelaarde, tuingrond etc. Kunnen zich laten certificeren conform de BRL 9335-4 “Samengestelde grondproducten”. Deze BRL regelt de kwaliteitsborging van de samengestelde grondproducten en maakt het mogelijk om de producten eenvoudig te verhandelen en toe te passen. Na afronding van het certificatietraject bent u vrij om alle soorten grondproducten te produceren en te verhandelen.

Voorwaarde blijft dat het product samengesteld is uit een stroom schone grond en een stroom schone compost. Het grondproduct wordt bij overdracht voorzien van een grondbewijs zoals voorgeschreven in de BRL. Indien de producent ervoor kiest om zonder BRL 9335-4 certifcaat door te gaan met de productie, dient iedere partij afzonderlijk gekeurd te worden conform besluit Bodemkwaliteit.

Aarzel niet, neem gerust en vrijblijvend contact op.

© 2023 Created with Royal Elementor Addons

Ingenieursbureau Mol

Neem contact