Afvalwater onderzoek

WHO WE ARE

Lozen is duur, laat het geld niet wegstromen

Afvalwater is vaak een onderbelicht aspect bij de bedrijfsvoering. Het loopt het riool of oppervlakte water in en weg is het probleem, toch? Of toch niet!

Aan de kwaliteit van afvalwater worden door de wetgever eisen gesteld. Niet alleen mogen vele stoffen niet of beperkt worden geloosd, ook de zuiveringsheffing kan door ondoordacht lozen enorm in de papieren lopen.

Ingenieursbureau mol beschikt over geavanceerde bemonsteringskasten om zowel tijds- als volumeproportioneel afvalwater te bemonsteren. Het lozen van afvalwater kost geld, goed meten is dus belangrijk voor uw portemonnee hiermee voorkomt u dat u teveel betaald.

Analyseresultaten worden in een duidelijk overzicht verwerkt. Tevens kunnen wij de vuillastberekening voor u uitvoeren. Voor iedere situatie kunnen we een maatwerk oplossing bedenken. Naast directe bemonstering denken we ook mee in aanpassing in het proces waardoor verdere besparingen mogelijk zijn.

Kortom: Meten is weten. Daarnaast gaan we ook een stap verder en nemen u bij de hand om structureel problemen en kosten te reduceren.

Meten is weten.

Voorbeelden zijn:

Veranderen van bedrijfsproces

Implementatie voorzuivering van afvalwater

Hergebruik deelstromen in het proces

Voorkomen van contaminatie van hemelwater

Uitvoeren van Zeer Zorgwekkende Stoffen’ (ZZS) onderzoek

We helpen u graag verder!

Als een vergunningaanvraag is ingediend voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, blijft de Wabo met onderliggende regelingen in beginsel van toepassing De Wabo is per 1 januari 2024 komen te vervallen en de inhoud ervan is opgenomen in de Omgevingswet.

Er kan door het bevoegd gezag een kwaliteitscontrole onderzoek als voorschrift in de vergunning worden opgenomen. Dit betekent dat uw bedrijf periodiek het afvalwater moet laten controleren

U kunt bij ons terecht voor:

  • Kalibratie van flowmeters conform NEN 6600-1
  • Steekmonsters
  • Controle werking olie-/waterscheiders of olie-/benzineaafscheider
  • In- en effluent monstername bij zuivering
  • 24-uur metingen (vacuüm- of inlinebemonstering)
  • Advisering in vaste en mobile afvalwater meet en bemonsteringen apertuur

 

U ziet dat er meer wegen naar de oplossing mogelijk zijn. Onze adviseurs staan u graag bij in de zoektocht naar de beste oplossing. Belt u gerust voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Wij staan u graag te woord.

Aarzel niet, neem gerust en vrijblijvend contact op.

© 2023 Created with Royal Elementor Addons

Ingenieursbureau Mol

Neem contact