(Sloop) Veiligheidsplan

Een (sloop) veiligheidsplan verplicht?

Wanneer er bouw- en/of sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk uitgevoerd gaan worden, is bij het indienen van de sloopmelding het aanleveren van een (sloop) veiligheidsplan verplicht. Het veiligheidsplan dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in “bouwbesluit 2012, Artikel 8.7” Het doel van een (sloop) veiligheidsplan is het in kaart brengen van de geplande werkzaamheden en hierbij de veiligheid van uitvoerenden, omwonenden, voorbijgangers en het milieu te borgen.

Onze specialisten kunnen dergelijke plannen voor u opstellen en dit plan bij bevoegd gezag indienen om het benodigde akkoord op de “melding sloopactiviteit” te krijgen. Het is eveneens mogelijk dit in combinatie met onderzoeken zoals asbestinventarisatie en onderzoek zware metalen in te dienen. Hierbij zullen wij de communicatie met gemeente en bevoegd gezag tijdens dit proces op ons nemen.

Aarzel niet, neem gerust en vrijblijvend contact op.

© 2023 Created with Royal Elementor Addons

Ingenieursbureau Mol

Neem contact