Projectbegeleiding en advies

Het ontzorgen van de opdrachtgever in de gehele proces.

Onder projectbegeleiding en advies kunnen verschillende werkzaamheden ondergebracht worden. Dit begint bij het verrichten van een sloopmelding tot complete begeleiding van de asbestverwijdering, kortweg het ontzorgen van de opdrachtgever. Als eigenaar van een bouwwerk of object bent u tevens eigenaar van de asbesthoudende toepassingen en derhalve eindverantwoordelijk voor alle partijen die werkzaamheden aan deze asbesthoudende toepassingen verrichten. Misstanden op het gebied van asbest worden fiks beboet, door de projectbegeleiding uit te besteden verlopen de werkzaamheden soepel en kunnen veel van deze misstanden voorkomen worden.

Wij kunnen voor u de gehele asbestsanering of sloop begeleiden. Het voordeel is dat u één aanspreekpunt heeft voor het gehele traject. Taken die wij in dit traject kunnen verzorgen zijn:

  • Uitvoeren van de asbestinventarisatie

  • Volledig projectbeheer in het Landelijke Asbestvolgsysteem (LAVS)

  • Sloopmelding bij het bevoegd gezag conform bouwbesluit 2012 (voorheen sloopvergunning genaamd)

  • Opstellen van een kostenraming van de geplande sloop- saneringswerkzaamheden

  • Aanvragen en beoordelen offertes asbestverwijderaars

  • Begeleiden van de asbestsanering

  • Contact leggen met de gerenommeerde bedrijven voor dakherstel of het plaatsten van zonnepanelen

  • Controle op de uitvoering van de werkzaamheden

  • Afhandeling van correspondentie na afloop van de werkzaamheden

Aarzel niet, neem gerust en vrijblijvend contact op.

© 2023 Created with Royal Elementor Addons

Ingenieursbureau Mol

Neem contact