Landelijk Asbestvolgsysteem

Vanaf 1 maart 2017 moeten gecertificeerde bedrijven in de asbestketen verplicht gebruik maken van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).

 Dit betreft momenteel alle asbestinventarisatie- en asbestverwijderingbedrijven.

Deze plicht staat in het certificatieschema asbest. Dit is een schema van de certificatie-eisen voor bedrijven die bepaalde asbestwerkzaamheden uitvoeren. Zo’n bedrijf moet namelijk gecertificeerd zijn. Het schema is onderdeel van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Voor wie is het Landelijk Asbestvolgsysteem

Het LAVS is voor alle bedrijven en partijen die betrokken zijn bij de verwijdering van asbest, zoals:

  • Professionele opdrachtgevers

  • Laboratoria

  • De gecertificeerde asbestinventarisatie- en saneringsbedrijven

  • Toezichthouders bij gemeenten en omgevingsdiensten

  • Certificerende instanties

  • De Inspectie van SZW

  • De Inspectie Leefomgeving en Transport
 

In het LAVS worden gegevens bijgehouden en uitgewisseld door de betrokken bedrijven. Dit gebeurt vanaf het moment van identificatie tot aan het transport en de stort van asbest. De toezichthoudende partijen kunnen het LAVS raadplegen en ontvangen automatisch de verplichte meldingen. Dankzij het systeem is het niet noodzakelijk om rapporten en informatie toe te sturen. Alle informatie staat in het LAVS. De betrokken partijen hebben alleen toegang tot informatie over hun eigen projecten. Hierdoor ontstaat snel en beter inzicht in de asbestsituatie op een bepaalde locatie.

Aarzel niet, neem gerust en vrijblijvend contact op.

© 2023 Created with Royal Elementor Addons

Ingenieursbureau Mol

Neem contact