Onder projectbegeleiding en advies kunnen verschillende werkzaamheden ondergebracht worden. Dit begint bij het verrichten van een sloopmelding tot complete begeleiding van de asbestverwijdering, kortweg het ontzorgen van de opdrachtgever. Als eigenaar van een bouwwerk of object bent u tevens eigenaar van de asbesthoudende toepassingen en derhalve eindverantwoordelijk voor alle partijen die werkzaamheden aan deze asbesthoudende toepassingen verrichten. Misstanden op het gebied van asbest worden fiks beboet, door de projectbegeleiding uit te besteden verlopen de werkzaamheden soepel en kunnen veel van deze misstanden voorkomen worden.

Wij kunnen voor u de gehele asbestsanering of sloop begeleiden. Het voordeel is dat u één aanspreekpunt heeft voor het gehele traject. Taken die wij in dit traject kunnen verzorgen zijn:

  • Uitvoeren van de asbestinventarisatie
  • Volledig projectbeheer in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)
  • Sloopmelding bij het bevoegd gezag conform bouwbesluit 2012 (voorheen sloopvergunning genaamd)
  • Opstellen van een kostenraming van de geplande sloop- saneringswerkzaamheden
  • Aanvragen en beoordelen offertes asbestverwijderaars
  • Begeleiden van de asbestsanering
  • Contact leggen met gerenommeerde bedrijven voor dakherstel of het plaatsen van zonnepanelen
  • Controle op de uitvoering van de werkzaamheden
  • Afhandeling van correspondentie na afloop van de werkzaamheden
Rob Wisse
Rob WisseTeamleider Asbest