Verantwoordelijkheid en vereisten voor sloop- en Renovatieprojecten

Bij plannen voor sloop en/of renovatie is de aanvrager primair verantwoordelijk voor het doen van een correcte en volledige aanvraag. Als hierbij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat er beschermde (dier)soorten voorkomen op de locatie is ecologisch onderzoek een vereiste.

Certificering en uitvoering van ecologische quickscans

Via de VOAM Academy hebben onze onderzoekers het certificaat “Ecologische preventiecheck” behaald. Hiermee zijn zij gecertificeerd een ecologische quickscan te doen van de betreffende locatie. Deze quickscan is goed te combineren met de asbestinventarisatie. De onderzoeker kijkt hierbij naar diverse soorten sporen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van beschermde (dier)soorten. Wanneer noodzakelijk zal uit de preventiecheck een advies voor een ecologisch onderzoek naar voren komen.

Rob Wisse
Rob WisseTeamleider Asbest
Stuur mij direct een bericht