Toepassingen en Eigenschappen van Chroom-6

Chroom-6 is een vorm van het metaal chroom en kan toegepast zijn op veel verschillende objecten zoals installaties, op voertuigen, in trappenhuizen en galerij- of balkonhekken, treinstations en civiele kunstwerken. Chroom-6 is in verband met zijn roestwerende en conserverende eigenschappen aangebracht op metalen en houten oppervlakten, maar kan bijvoorbeeld ook zijn verwerkt in verf op asfalt of beton, in leren producten en in bepaalde typen cement.

Gezondheidsrisico’s en Beschermingsmaatregelen tegen Chroom-6

De keerzijde is dat chroom-6 een schadelijke stof met kankerverwekkende eigenschappen is. Door inademing, inslikken en huidcontact kan chroom-6 in het lichaam terecht komen. Daarom is het van belang goed beschermd te zijn bij het werken met deze stof. Vanuit arbo wet- en regelgeving is een werkgever verplicht haar medewerkers te beschermen tegen gevaarlijke stoffen. Dit begint bij het correct in kaart brengen van de locatie en de concentraties in het materiaal.

Onderzoeksprotocol voor Chroom-6 door Ingenieursbureau Mol

Ingenieursbureau Mol voert onderzoeken naar zware metalen uit conform het VOAM onderzoeksprotocol “zware metalen inclusief chroom-6 coating en verflagen” versie 1.0 D.d. 8 juli 2022.

Rob Wisse
Rob WisseTeamleider Asbest
Stuur mij direct een bericht