Lozen is duur, laat het geld niet wegstromen

Afvalwater is vaak een onderbelicht aspect bij de bedrijfsvoering. Het loopt het riool of oppervlakte water in en weg is het probleem, toch? Of toch niet!

Aan de kwaliteit van afvalwater worden door de wetgever eisen gesteld. Niet alleen mogen vele stoffen niet of beperkt worden geloosd, ook de zuiveringsheffing kan door ondoordacht lozen enorm in de papieren lopen.

Ingenieursbureau mol beschikt over geavanceerde bemonsteringskasten om zowel tijds- als volumeproportioneel afvalwater te bemonsteren. Het lozen van afvalwater kost geld, goed meten is dus belangrijk voor uw portemonnee hiermee voorkomt u dat u teveel betaald.

Analyseresultaten worden in een spreadsheet verwerkt. Tevens kunnen wij de vuillastberekening voor u uitvoeren. Voor iedere situatie kunnen we een maatwerk oplossing bedenken. Naast directe bemonstering denken we ook mee in aanpassing in het proces waardoor verdere besparingen mogelijk zijn.

Kortom: Meten is weten. Daarnaast gaan we ook een stap verder en nemen u bij de hand om structureel problemen en kosten te reduceren.

Voorbeelden hierbij zijn:

  • Veranderen van bedrijfsproces

  • Reductie van de volumestroom afvalwater
  • Implementatie voorzuivering van afvalwater

  • Hergebruik deelstromen in het proces

  • Voorkomen van contaminatie van hemelwater

Remco Gardien
Remco GardienBedrijfsleider
Stuur mij direct een bericht

Sinds het in werking treden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan door het bevoegd gezag een kwaliteitscontrole onderzoek als voorschrift in de vergunning worden opgenomen. Dit betekent dat uw bedrijf periodiek het afvalwater moet laten controleren.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Kalibratie van flowmeters conform NEN 6600-1

  • Steekmonsters

  • Controle werking olie-/waterscheiders of olie-/benzineaafscheider

  • In- en effluent monstername bij zuivering

  • 24-uur metingen (vacuüm- of inlinebemonstering)

U ziet dat er meer wegen naar de oplossing mogelijk zijn. Onze adviseurs staan u graag bij in de zoektocht naar de beste oplossing. Belt u gerust voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Wij staan u graag te woord.