De adviseurs van Advies Omgevingsrecht houden zich bezig met het ondersteunen van onze relaties op het gebied van diverse soorten procedures binnen het Omgevings- en bestuursrecht.

Advisering omgevingsrecht

Voor het starten of wijzigen van activiteiten binnen het bedrijf is een melding of vergunning in het kader van de Omgevingswet nodig. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het vertalen van de bedrijfstechnische processen in een ontvankelijke aanvraag. Zij treden op als aanspreekpunt in de communicatie met de overheid, waardoor de ondernemer wordt ont zorgt. Voor de diverse benodigde onderzoeken wordt samengewerkt met verschillende gespecialiseerde partners.

Juridische ondersteuning bestuursrecht

Het is onvermijdelijk dat er soms verschil van inzicht ontstaat tussen overheid en bedrijf. Dat leidt tot correspondentie die mogelijk ontaard in een juridisch traject, waaronder bijvoorbeeld een last onder dwangsom. Door het vroegtijdig betrekken van onze adviseurs in dit traject kan een slepende juridische procedure en grote kosten meestal worden voorkomen. In samenspraak bepalen we dan of er gekozen wordt voor een technische dan wel juridische oplossing. In beide gevallen kunnen wij de ondernemer daarin bijstaan.

Bieden van technische oplossing bij milieuvraagstukken

Bij de vertaling van vergunningvoorschriften moeten soms technische maatregelen worden genomen. Onze adviseurs kunnen daarbij het gehele traject van voorbereiding tot realisatie voor de ondernemer verzorgen. Hierbij wordt geborgd dat voldaan wordt aan de wettelijke eisen en een zo kosten efficiënt mogelijk resultaat.