In geval van een klacht kunt u zich in eerste instantie tot ons wenden en in tweede instantie tot de certificerende instelling.