Asbest- en gevaarlijke stoffen

Sinds 1 juli 1993 mag men geen asbest meer gebruiken

Ook geen asbest of asbesthoudende producten meer verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken. Om duidelijkheid te krijgen over of, en zo ja, waar zich in een bouwwerk of object asbesthoudende materialen bevinden, is het wettelijk verplicht gesteld om een asbestinventarisatie uit te voeren voorafgaand aan sloop, renovatie of asbestverwijdering. Een asbestinventarisatie mag alleen door een gecertificeerd bureau worden uitgevoerd. Ingenieursbureau Mol is al ruim 25 jaar in het bezit van een certificaat Asbestinventarisatie.

Ingenieursbureau Mol houdt zich op het gebied van asbestonderzoek in gebouwen of objecten bezig met het uitvoeren van:

Asbest inventarisaties

Een asbestinventarisatie betreft een onderzoek van een bouwwerk of object op de aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbestverontreinigd materiaal of asbestverontreinigde constructie-onderdelen.

Projectbegeleiding en advies

Het ontzorgen van de opdrachtgever in de gehele proces.

Zonnepaneel incidenten

In kaart brengen van de aard en omvang van vrijgekomen restanten PV-installatie en het toezien op reinigingsactie en eindinspectie bij incidenten. Conform VOAM onderzoeksprotocol “zonnepaneel incidenten” versie 3.0 d.d. 23 juni 2022.

Ecologische preventiecheck

Het checken op sporen van bedreigde diersoorten in en rond bouwwerken.

Risicobeoordelingen conform NEN 2991

Bepaling van asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in bouwwerken of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt. 

Asbest beheersplannen en monitoringen

Borgen hoe een bouwwerk of object op een veilige manier kan worden gebruikt als asbest niet of niet volledig wordt verwijderd. 

Chroom-6 inventarisatie

Onderzoek naar de aanwezigheid van chroom-6 houdende coating/verf in bouwwerken of objecten. Conform VOAM onderzoeksprotocol “zware metalen inclusief chroom-6 coating en verflagen” versie 1.0 D.d. 8 juli 2022. 

Training asbest herkennen

Het verstrekken van basiskennis over asbesthoudende producten en wet- en regelgeving met als doel het vermijden en voorkomen van onnodige menselijke, milieukundige en financiële risico’s.

Validatie onderzoeken conform SCi 548

Het bepalen van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht tijdens het op projectniveau uitvoeren van asbestverwijderingshandelingen. 

(sloop) Veiligheidsplan

Het opstellen van een veiligheidsplan ten behoeve van bouw, renovatie en of sloopwerkzaamheden aan bouwwerken.

Landelijk Asbestvolgsysteem LAVS

Vanaf 1 maart 2017 moeten gecertificeerde bedrijven in de asbestketen verplicht gebruik maken van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Dit betreft momenteel alle asbestinventarisatie- en asbestverwijderingbedrijven. Meer info

Werken met asbest is gevaarlijk. Daarom gelden voor het omgaan met asbest wettelijke regels. Welke regels voor u van toepassing zijn is afhankelijk van een aantal factoren. Wij adviseren u graag hierover.

 
 
Ingenieursbureau Mol is lid van VOAM-VKBA

Aarzel niet, neem gerust en vrijblijvend contact op.

© 2023 Created with Royal Elementor Addons

Ingenieursbureau Mol

Neem contact