Asbestinventarisatie en -beheer

Sinds 1 juli 1993 mag men geen asbest meer gebruiken. En ook geen asbest of asbesthoudende producten meer verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken. Om duidelijkheid te krijgen over of, en zo ja, waar zich in een bouwwerk of object asbesthoudende materialen bevinden, is het wettelijk verplicht gesteld om een asbestinventarisatie uit te voeren voorafgaand aan sloop, renovatie of asbestverwijdering. Een asbestinventarisatie mag alleen door een gecertificeerd bureau worden uitgevoerd. Ingenieursbureau Mol is al ruim 25 jaar in het bezit van een certificaat Asbestinventarisatie.

Ingenieursbureau Mol houdt zich op het gebied van asbestonderzoek in gebouwen of objecten bezig met het uitvoeren van:

  • Asbest inventarisaties – Een asbestinventarisatie betreft een onderzoek van een bouwwerk of object op het voorkomen van asbest, asbesthoudende producten, asbestverontreinigd materiaal of asbestverontreinigde constructie-onderdelen. Lees meer
  • Zonnepaneel incidenten – In kaart brengen van de aard en omvang van vrijgekomen restanten PV-installatie en het toezien op reinigingsactie en eindinspectie bij incidenten. Conform VOAM onderzoeksprotocol “zonnepaneel incidenten” versie 3.0 d.d. 23 juni 2022. Lees meer

  • Chroom-6 inventarisatie – Onderzoek naar de aanwezigheid van chroom-6 houdende coating/verf in bouwwerken of objecten. Conform VOAM onderzoeksprotocol “zware metalen inclusief chroom-6 coating en verflagen” versie 1.0 D.d. 8 juli 2022. Lees meer

  • (sloop) Veiligheidsplan – Het opstellen van een veiligheidsplan ten behoeve van bouw, renovatie en of sloopwerkzaamheden aan bouwwerken. Lees meer

  • Ecologische preventiecheck – Het checken op sporen van bedreigde diersoorten in en rond bouwwerken. Lees meer

  • Risicobeoordelingen conform NEN 2991 – Bepaling van asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in bouwwerken of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Lees meer
  • Validatie onderzoeken conform SCi 548 – Het bepalen van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht tijdens het op projectniveau uitvoeren van asbestverwijderingshandelingen. Lees meer
  • Projectbegeleiding en advies – Het ontzorgen van de opdrachtgever in de gehele proces. Lees meer
  • Asbest beheersplannen en monitoringen – Borgen hoe een bouwwerk of object op een veilige manier kan worden gebruikt als asbest niet of niet volledig wordt verwijderd. Lees meer
  • Cursus asbest herkennen – Het verstrekken van basiskennis over asbesthoudende producten en wet- en regelgeving met als doel het vermijden en voorkomen van onnodige menselijke, milieukundige en financiële risico’s. Lees meer

Rob Wisse
Rob WisseTeamleider Asbest
Stuur mij direct een bericht

Landelijk Asbestvolgsysteem LAVS

Vanaf 1 maart 2017 moeten gecertificeerde bedrijven in de asbestketen verplicht gebruik maken van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Dit betreft momenteel alle asbestinventarisatie- en asbestverwijderingbedrijven. Meer info

Werken met asbest is gevaarlijk. Daarom gelden voor het omgaan met asbest wettelijke regels. Welke regels voor u van toepassing zijn is afhankelijk van een aantal factoren. Wij adviseren u graag hierover.