Sinds 1 juli 1993 mag men geen asbest meer gebruiken. En ook geen asbest of asbesthoudende producten meer verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken. Om duidelijkheid te krijgen over of, en zo ja, waar zich in een bouwwerk of object asbesthoudende materialen bevinden, is het wettelijk verplicht gesteld om een asbestinventarisatie uit te voeren voorafgaand aan sloop, renovatie of asbestverwijdering. Een asbestinventarisatie mag alleen door een gecertificeerd bureau worden uitgevoerd. Ingenieursbureau Mol is al sinds 1998 in het bezit van een certificaat Asbestinventarisatie.

Ingenieursbureau Mol houd zich op het gebied van asbestonderzoek in gebouwen of objecten bezig met het uitvoeren van:

  • Asbest inventarisaties – Een asbestinventarisatie betreft een onderzoek van een bouwwerk of object op het voorkomen van asbest, asbesthoudende producten, asbestverontreinigd materiaal of asbestverontreinigde constructie-onderdelen. Meer info

  • Risicobeoordelingen conform NEN 2991 – Bepaling van asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in bouwwerken of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Meer info

  • Validatie onderzoeken conform SCi 548 – Het bepalen van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht tijdens het op projectniveau uitvoeren van asbestverwijderingshandelingen. Meer info

  • Projectbegeleiding en advies – Het ontzorgen van de opdrachtgever in de gehele proces. Meer info

  • Asbest beheersplannen en monitoringen – Borgen hoe een bouwwerk of object op een veilige manier kan worden gebruikt als asbest niet of niet volledig wordt verwijderd. Meer info

  • Cursus asbest herkennen – Het verstrekken van basiskennis over asbesthoudende producten en wet- en regelgeving met als doel het vermijden en voorkomen van onnodige menselijke, milieukundige en financiële risico’s. Meer info.

Landelijk Asbestvolgsysteem LAVS

Vanaf 1 maart 2017 moeten gecertificeerde bedrijven in de asbestketen verplicht gebruik maken van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Dit betreft momenteel alle asbestinventarisatie- en asbestverwijderingbedrijven. Meer info

Werken met asbest is gevaarlijk. Daarom gelden voor het omgaan met asbest wettelijke regels. Welke regels voor u van toepassing zijn is afhankelijk van een aantal factoren. Wij adviseren u graag hierover.