Steenachtige afvalstoffen kunnen worden bewerkt tot secundaire bouwstoffen voor de beton-, weg- en grondbouw. De bewerking vindt plaats bij bedrijven met een mobiele of stationaire breekinstallatie. Het gehele proces, van acceptatie van containers bouw- en sloopafval tot levering van een partij granulaat, vindt plaats onder de richtlijnen zoals beschreven in de BRL 2506 “Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Recyclinggranulaten”.  Deze beoordelingsrichtlijn is gebaseerd op de NEN 13242, RAW en het Besluit Bodemkwaliteit.

Ingenieursbureau Mol begeleidt breekinstallaties bij de uitvoering van de regels zoals gesteld in deze BRL. Dit betekent dat we wekelijks of op afroep monsters ophalen ten behoeve van civiele, milieu-hygienische en asbestgerelateerde onderzoeken. Wij houden bij wanneer welke proef en met welke frequentie uitgevoerd moet worden en verzorgen de audit met de certificerende instanties.

Ieder kwartaal brengen we een kwartaalrapportage uit waarin alle resultaten van de afgelopen periode zijn opgenomen. Dit rapport wordt gebruikt als leidraad bij een externe audit. Milieuhygiënische, asbestrelateerde en enkele Civieltechnische analyses worden uitbesteed aan een geaccrediteerd laboratorium. Vanzelfsprekend ontvangen onze klanten de resultaten, direct nadat zij bekend zijn, al per mail.

In ons eigen civiele laboratorium voeren we diverse proeven uit:

  • Bepaling samenstelling conform RAW proef 35

  • Bepaling vreemde bestanddelen conform RAW artikel 28.16.02

  • Korrelverdeling conform NEN 933-1

  • Bepaling CBR waarde en toename NEN EN-14227-2 (draagvermogen)

  • Bepaling LA-waarde conform  NEN EN 1097-2 (verbrijzelingsfactor)

  • Bepaling vlakheidsindex conform NEN-EN 933-3

  • Diverse zeefproeven (maaswijdte naar wens van klant variërend van 63 μm tot 63 mm)

Alle resultaten worden uitgewerkt en getoetst aan de eisen zoals gesteld in de NEN 13242, RAW c.q. BRL.

Femke Bosschaart
Femke BosschaartProjectleider
Stuur mij direct een bericht